ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

Záruky

Na kvalitu stavebného a inštalačného materiálu poskytujeme záruku podľa udania výrobcov.  S pravidla je to 2 roky.

Na prevedené vodárenské práce poskytujeme 5 ročnú záruku.

Na elektroinštalačné práce poskytujeme záruku 5 rokov.

Na stavebno-montážne práce poskytujeme záruku 5 rokov.