ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

Reklamačné podmienky

Ďakujeme vám, že ste si vybrali našu stavebnú firmu. Vaša spokojnosť je pre nás veľmi dôležitá. V prípade, že máte akékoľvek obavy, otázky alebo reklamáciu týkajúcu sa našich služieb, tu sú naše reklamačné podmienky:

1 – Reklamačná procedúra

V prípade, že máte reklamáciu, odporúčame vám postupovať nasledovne:

a) Kontaktný formulár: Použite náš kontaktný formulár na našej webovej stránke a vyplňte všetky relevantné údaje týkajúce sa vašej reklamácie.

b) Popis problému: Poskytnite detailný popis reklamovaného problému a prípadne priložte fotografie alebo ďalšie relevantné dôkazy a pošlite mailom na info@stavebnafirma.info.

c) Kontaktná osoba: Uveďte svoje kontaktné údaje, vrátane mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, aby sme vás mohli kontaktovať ohľadom Vašej reklamácie.

d) Spracovanie: Vašu reklamáciu budeme spracovávať v súlade s platnými právnymi predpismi a snažíme sa vyriešiť ju čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

2 – Vyšetrenie reklamácie

Po obdržaní vašej reklamácie vykonáme potrebné vyšetrenie a skúmame uvedené problémy. Budeme vás pravidelne informovať o postupe riešenia a navrhujeme vhodné opatrenia na vyriešenie problému.

3 – Oprava alebo náhrada

V prípade, že je reklamácia oprávnená, poskytneme vám opravu alebo náhradu v súlade s platnými právnymi predpismi a dohodnutými podmienkami.

4 – Reklamačná doba

Reklamáciu je potrebné uplatniť v primeranej lehote od zistenia problému. Prosíme, aby ste reklamáciu uplatnili čo najskôr po vzniku problému, aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať a vyriešiť ju.

5 – Výnimky

Reklamačné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď problém vznikol v dôsledku neodborného použitia, nedodržania pokynov, nevhodného skladovania alebo iných vonkajších vplyvov.