ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

Skôr než začnete

Je nesprávne a nevhodné, aby bytové jadro prerábal užívateľ laicky a živelne ako jednotlivec, len ako náhradu pôvodných ľahkých priečok za murované s novými obkladačkami. Nesprávnym riešením, bez statického posúdenia nového dodatočného zaťaženia stropných konštrukcií, neriešením požiarnej bezpečnosti a mnohými ďalšími možnými chybami môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti celého objektu. Predstavu užívateľa o dispozičnom a materiálovom riešení obnoveného bytového jadra je potrebné skĺbiť s možnosťami stavebnej sústavy, požiadavkami noriem a hygienických predpisov, čo sa zabezpečí spracovaním projektovej dokumentácie.