ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

Požiadavky na bytové jadro

Kúpeľňa musí umožňovať používanie zariaďovacích predmetov na umývanie, kúpanie a sprchovanie. Pokiaľ nie je riešené umiestnenie práčky s uzavretým cyklom prania v inom priestore, je potrebné zabezpečiť jej inštaláciu. Záchod nesmie byť priamo prístupný z obytných miestností, ani z priestoru na varenie, stolovanie alebo uskladnenie potravín. Najmenšie pôdorysné rozmery WC pri otváraní jeho dvier von sú 80 x 110 cm. V bytovom jadre musí byť zabezpečené vykurovanie alebo prikurovanie tak, aby teplota vzduchu v čase používania bola najmenej 24 C. Steny bytového jadra musia dosahovať súčiniteľ vzduchovej nepriezvučnosti aspoň 42 dB, stropy súčiniteľ kročajovej nepriezvučnosti 47 dB. Vetranie musí byť zabezpečené osobitne pre WC a kúpeľňu. Minimálny výkon vetrania kúpelňe je 75 m3/h a záchodu 25 m3/h. Miestnosti bytového jadra sú súčasťou požiarneho úseku bytu. Inštalačný priestor musí byť preto v úrovni každého stropu utesnený nehorľavými látkami. Priestupy vetracích prieduchov požiarnym stropom musia byť utesnené nehorľavými látkami. Bytové jadro sa má aj v rámci obnovy riešiť tak, aby po vyčerpaní fyzickej životnosti jednotlivých prvkov bola možná ich ľahká výmena.