ComplexBuild s.r.o.
IČO: 46937153

Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

IMG_1 kh

 

Vykonávame :

 • Cenová ponuka
 • Výkaz výmer
 • Posúdenie správnosti rozpočtu
 • Triediace a klasifikačné systémy
 • Vyjadrenia špecifických vplyvov
 • Vedľajšie rozpočtové náklady
 • Ceny a spôsoby oceňovania
 • Rozpočet a spôsoby rozpočtovania
 • Forma , štruktúra a členenie rozpočtu
 • Nástroje potrebné na zostavenie rozpočtu
 • Praktická aplikácia

 

 

Poskytujeme odborné oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác, aby sme vám pomohli pri plánovaní a riadení vašich stavebných projektov. Sme si vedomí, že presné a realistické oceňovanie je kľúčové pre úspech každého projektu, a preto sa snažíme poskytnúť vám presné a transparentné informácie.

Náš tím odborníkov s bohatými skúsenosťami v stavebnom priemysle je pripravený poskytnúť vám odbornú pomoc pri oceňovaní a rozpočtovaní stavebných prác. Pri príprave rozpočtu zohľadňujeme rôzne faktory, vrátane rozsahu práce, materiálov, pracovnej sily a ďalších nákladov, aby sme zabezpečili celkovú finančnú prehľadnosť a dodržali váš rozpočet.

Naše oceňovanie je založené na dôkladnom posúdení a zhodnotení všetkých aspektov projektu. Sledujeme aktuálne trhové ceny materiálov a práce, a využívame naše znalosti a skúsenosti na vypracovanie správneho a presného oceňovania. Pripravujeme detailné rozpočty, ktoré zohľadňujú všetky potrebné položky, aby sme minimalizovali riziko prekročenia rozpočtu a nepríjemné prekvapenia.

Naši odborníci sa venujú individuálnemu prístupu a komunikácii s klientmi, aby sme porozumeli ich potrebám a očakávaniam. Požadujeme jasné a transparentné informácie, aby sme mohli vypracovať oceňovanie a rozpočet, ktoré presne odrážajú požadovaný rozsah práce a kvalitu.

Veríme v otvorenú a dôveryhodnú komunikáciu s našimi klientmi počas celého procesu oceňovania a rozpočtovania. Poskytujeme jasný prehľad o nákladoch a vysvetľujeme všetky faktory, ktoré ovplyvňujú ceny a náklady na stavebné práce.

Ak potrebujete oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác pre váš projekt, neváhajte nás kontaktovať. Budeme radi, ak vám poskytneme ďalšie informácie a pomôžeme vám s presným a realistickým oceňovaním, ktoré vám umožní efektívne riadiť váš stavebný projekt.

 

FAQ – často kladené otázky:

Odpovede na najčastejšie kladené otázky v oblasti oceňovania stavebných prác:


Otázka: Čo je to stavebný položkovitý rozpočet?

Odpoveď: Stavebný položkovitý rozpočet je súpis prác a dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky . Rozpočty tvoríme výhradne s použitím softvéru.


Otázka: Aký je rozdiel medzi rozpočtom a výkazom výmer?

Odpoveď: Rozpočet tvorí súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebných prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom diele. Jeho medzisúčty sú členené na oddiely a cenníky. Môže taktiež obsahovať členenie na stavebnú výrobu HSV a PSV. Výkaz výmer je taký istý, ale bez cien. Tvoria ho len vypočítané množstvá pre jednotlivé položky rozpočtu.


Otázka: Na čo potrebujem stavebný rozpočet?

Odpoveď: Spracovanie rozpočtu stavby je súčasťou plánovania investície. Od rozpočtu, alebo cenovej kalkulácie sa odvíja vypracovanie cash – flow projektu. Správne spracovaný rozpočet, a teda veľkosť investície je hlavnou a veľmi dôležitou súčasťou investičného projektu.


Otázka: Ako dlho trvá vypracovanie rozpočtu pre rodinný dom?

Odpoveď: Čas, potrebný na vypracovanie závisí od kompletnosti a zložitosti projektu a momentálneho vyťaženia našich kapacít.

 

IMG_1807