ComplexBuild, s.r.o.
IČO: 46937153

Sendvičové panely – Polyuretán

STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL S VIDITEĽNOU SPOJKOU 

Płyty warstwowe

Použitie:

Panely PW PUR-S sú používané k prevedeniu vonkajších a vnútorných priečok na skeletových konštrukciách, jedno alebo viacloďných.
Montáž panelov je možné vykonať vertikálne alebo aj horizontálne.
Panely PW PUR môžu byť použité k objektom :

 • priemyslových hál,
 • skladov a logistických centier,
 • obchodných objektov a kancelárii,
 • podnikov potravinárskeho priemyslu,
 • športových a inventárnych objektov.

Štandardná modulárna šírka panelu je 1130mm, je možné prevedenie panelu na objednávku s modulom 1050
a 1000mmm. Panely sú vyrobené v dĺžkach od 2 do 15m, v hrúbkach 40, 60, 80 a 100mm.

Technické parametri a vlastnosti panelov sú uvedené v tabuľke.

 

Parametri a vlastnosti sendvičových panelovHrúbka panelu [mm]
406080100
Funkcia
 • vonkajšie steny
 • priečky
 • vnútorné stropné prekrytie
 • zateplenie objektu
Dostupné materiály obloženia
 • oceľový plech s polyesterovým lakovaním povrchom 25µm
 • oceľový plech PLATAL HART PVC 120 µm
 • plech z nerez oceli
 • plech PVDF
Hrúbka oceľového obloženia [mm]0,50 ext. / 0,50 mm int.
Hustota jadra z peny PUR [kg/m³]40,0 ± 3 kg/m³
Povrchová masa panelu [kg/m²]9,9010,7011,5012,30
Faktor vedenia tepla peny [W/mK]0,022
Faktor prenikaniu tepla panelu [W/m²K]0,530,360,280,22
Akustická izolácia [dB]25
Dĺžka [mm]Od 2000 do 15000
Modulárna šírka (krytia) [mm]1130 (voľba 1050 alebo 1000)
Typ profilovania obloženia [-]L/ML,L/L,L/MF/L/MR,L/G
R/ML,R/L,R/MF,R/MR,R/G
G/ML,G/L,G/MF,G/MR,G/G
Reakcia na oheň [-]B-s2, d0; NRO
Požiarna odolnosť [-]EI 20EI 20
Korozná odolnosť [-]C1, C2, C3

 

STENOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL S NEVIDITEĽNOU SPOJKOU 

Płyty warstwowe

Použitie:

Sendvičové panely s neviditeľnou spojkou typu PW PUR-SU sú používané  k prevedeniu vonkajších a vnútorných priečok na skeletových konštrukciách s jedným alebo dvoma oblúky. Spojka je ukrytá vo vyprofilovanom predĺženom okraji panelu pre daný systém zámku, zaručujúc estetický vzhľad evalvácie.
Montáž panelov je možné vykonať vertikálne alebo aj horizontálne, ale u vodorovného stavu tento systém vyžaduje dodatočné úpravy pri spojovaniu panelov.
Panely PW PUR-SU môžu byť používané k stavbe :

 • priemyslových hál,
 • skladov a logistických centier,
 • obchodných objektov a kancelárii,
 • podnikov potravinárskeho priemyslu,
 • športových a inventárnych objektov.

Štandardná modulárna šírka panelov je 1050mm, je možné prevedenie panelov na objednávku s modulom 1000mm. Panely sú vyrobené v dĺžkach od 2 do 15m, v hrúbkach 60, 80 a 100mm.
Technické parametri a vlastnosti panelov sú uvedené v tabuľke.

 

Parametri a vlastnosti sendvičových panelovHrúbka panelu [mm]
6080100
Funkcia
 • vonkajšie steny
 • priečky
 • vnútorné stropné prekrytie
 • zateplenie objektu
Dostupne materiály obloženia
 • oceľový plech s polyesterovým lakovaním povrchom 25µm
 • oceľový plech PLATAL HART PVC 120 µm
 • plech z nerez oceli
 • plech PVDF
Hrúbka oceľového obloženia [mm]0,50 ext. 0,50 mm int.
Hustota jadra z peny PUR [kg/m³]40,0 ± 3 kg/m³
Povrchová masa panelu [kg/m²]11,1011,8012,60
Faktor vedenia tepla peny [W/mK]0,022
Faktor prenikaniu tepla panelu [W/m²K]0,360,280,22
Akustická izolácia [dB]25
Dĺžka[mm]Od 2000 do 15000
Modulárna šírka (krytí) [mm]1050 (volba 1000)
Typ profilovania obloženia [-]L/ML,L/L,L/MF/L/MR,L/G
R/ML,R/L,R/MF,R/MR,R/G
G/ML,G/L,G/MF,G/MR,G/G
Reakcia na oheň [-]B-s2, d0; NRO
Požiarna odolnosť [-]EI 15EI 15
Korozna odolnosť [-]C1, C2, C3

 

CHLADIACÍ SENDVIČOVÝ PANEL 

Płyty warstwowe

Použitie:

Chladiace sendvičové panely Paneltech PW PUR-Ch sú určené k stavbe skladových objektov s vnútornou teplotou do mínus 40°C. Montáž panelov môže byť prevedená ako vertikálne tak aj horizontálne. Okrajové spojky panelov s tzv. rezaným profilom do požiadaného tvaru zaručuje veľmi nízky faktor priepustnosti tepla a zaručuje vodotesnosť a neprepustí paru.
Panely PW PUR-CH môžu byť používané k objektom :

 • priemyselných hál,
 • chladiareň a mraziareň,
 • skladov a úschováreň,
 • obchodných objektov a kancelárii,
 • podnikov potravinárskeho priemyslu,
 • inventárneho objektu.

Štandardná modulárna šírka panelu je 1130mm, je možné prevedenie panelu na objednávku s modulom 1050 a 1000mm. Panely sú vyrobené v dĺžkach od 2 do 15m, v hrúbkach 120, 160, 180 a 200mm.
Technické parametri a vlastnosti panelov sú uvedené v tabuľke.

 

Parametri a vlastnosti sendvičových panelovHrúbka panelu [mm]
120160180200
Funkcie
 • vonkajšie steny
 • priečky
 • vnútorné prekrytie
Dostupné materiály obloženia
 • oceľový plech s polyesterovým lakovaním povrchom 25µm
 • oceľový plech PLATAL HART PVC 120 µm
 • plech z nerez oceli
 • plech PVDF
Hrúbka oceľového obloženia [mm]0,50 ext. / 0,50 mm int.
Hustota jadra z peny PUR [kg/m³]40,0 ± 3 kg/m³
Povrchová masa panelu [kg/m²]13,1014,7015,5016,30
Faktor vedenia tepla peny [W/mK]0,022
Faktor prenikaniu tepla panelu [W/m²K]0,190,140,120,11
Akustická izolácia [dB]26
Dĺžka [mm]Od 2000 do 15000
Modulárna šírka (krytí) [mm]1130 (voľba 1050 nebo 1000)
Typ profilovaniu obloženia [-]L/ML,L/L,L/MF/L/MR,L/G
R/ML,R/L,R/MF,R/MR,R/G
G/ML,G/L,G/MF,G/MR,G/G
Reakcia na oheň [-]B-s2, d0; NRO
Požiarna odolnosť [-]EI 20
Korozna odolnosť [-]C1, C2, C3

 

STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PANEL 

Płyty warstwowe

Použitie:

Strešné sendvičové panely  PW PUR-D sú určené na prevedenie strechy a strešného pokrytia na skeletových konštrukciách s jedným alebo dvoma oblúky.
Panely PW PUR-D môžu byť používané k objektom :

 • priemyselných hál,
 • skladov a logistických centier,
 • obchodných objektov a kancelárii,
 • podnikov potravinárskeho priemyslu,
 • športových a inventárnych objektov.

Modulárna šírka panelov je 1050mm a ich dĺžka je od 2 do 15 [m]. Technické parametri a vlastnosti panelov sú uvedené v tabuľke.

 

Parametri a vlastnosti sendvičových panelovHrúbka panelu [mm]
40/8260/10280/12290/132100/142120/162
Funkcie
 • strešné prekrytie
 • zateplenie objektov
Dostupné materiály obloženia
 • oceľový plech s polyesterovým lakovaním povrchom 25µm
 • oceľový plech PLATAL HART PVC 120 µm
 • plech z nerez oceli
 • plech PVDF
Hrúbka oceľového obloženia [mm]0,50 ext. / 0,50 mm int.
Hustota jadra z peny PUR [kg/m³]40,0 ± 3 kg/m³
Povrchová masa panelu [kg/m²]10,2011,0011,8012,2012,6013,40
Faktor vedenia tepla peny [W/mK]0,022
Faktor prenikania tepla panelu [W/m²K]0,500,350,270,240,220,18
Akustická izolácia [dB]25
Dĺžka [mm]Od 2000 do 15000
Modulárna šírka [mm]1050
Typ profilovania obložení [-]L/T, R/T, G/T
Reakcia na oheň [-]B-Roof(t1)
Požiarna odolnosť [-]RE 30RE 30RE 30
Korozná odolnosť [-]C1, C2, C3